Bozkır - Işıklar Köyü

SOY AĞACI (SÜLALELER)

 

ABDULLAHGİL
 ☼Abdullah          Ω İbrahim   ☺Arif ☺Mehmet(Karametik)☺ Kadir ☺ Ümmügülsüm ☺ Meryem ☺ Ayşe
                        Ω Mahmut  ☺İlyas      ○Ali Osman ○ Fahrettin ○ Esme 
                                        ☺Ali         ○Ayşe ○ Esme ○ Mahmut ○ Abdurrahman
                                        ☺Safiye   ○Teslime ○ Abdurrahman ○ Mevlüt ○ Murat
                                        ☺Nazlı

                              Ω Ümmü       ☺Hüseyin ☺Fatma ☺Meryem
                        Ω Ayşe        ☺ Halim ☺ M.Ali ☺ Hacer ☺ Hanife ☺ Ümmügülsüm ☺ Ayşe

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHMET ÇAVUŞGİL
☼Ahmet               Hasan(Topal) Mustafa (Gök)  Emine Ayşe Hasan Ahmet
                                                Ahmet
                                                Havva/Yelbeği   Hasan Fadime Ayşe Emine Hasan
                                                Fatma             ○ İllez ○ Muslu ○ Ali
                                                Ayşe(Topal)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APILLAR
Apıl                 *Halil                 >Hüseyin  / Meryem / Fatma
                      *Ali                   >Ahmet    / Hasan / Hüseyin / Mustafa
                      *Süleyman         >Hüseyin  / Mehmet  / Mustafa / Osman / Ramazan / Meryem / Cemile
                      *Mustafa (capar) >Ömer / Güleser / Döndü / Selvi 
                      *Ayşe                 >Memiş /Cemile
                      *Havva               >Arif / Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BEKİR OĞLUGİL  
Bekir              *Mehmet             >Bekir / Mehmet / Rukiye / Havva / Makbule / Mümine 
                     *Ayşe                 >Bekir / Hasan / Ahmet / Sefer / Dudu / Ümmü /Emine


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÇOLAKLAR            
Hasan (Çolak) *Ali                     >Osman    { Ahmet / Mehmet Ali / Ayşe   
                                               >Hasan     { Ahmet / Ali / Ayşe / Fatma   
                                               >Mustafa   { Ali / Ahmet / Hasan Hüseyin / Fatma / Mustafa 
                                               >Havva      { Bilal / Ayşe / Gürcü   
                                               >Safiye      { Ahmet / İllez / Ahmet / Keziban / Müslüme 

                     *Mehmet             >Mehmet(Karaçocuk) { Mehmet / Osman / Muzaffer / Hüseyin / Ayşe


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELLEMLER            
Mevlüt             *Ahmet               >Abdullah  { Ellem / Nadire / Müslüme /Ayşe Güssün
                                                >Muslu      { Hürü / Yusuf / Ali / Ramazan

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİYARLAR  
Osman          *Mehmet          >Osman / Mümine / Fatma / Müslüme / Zeynep  
                    *Teslime          >Hasan  / Hüseyin  / Mustafa  
                    *Döndü           >Gülşah  / Omar 
                    *Leyla              >İbrahim  / Ayşe / Mümine / Hasan  
                    *Zeynep           >Bahap  / Hasan / Ayşe 
                    *Havva             >
                    *Safiye             >Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADİRGİL            
Kadir             *Aziz               >Talip / Kadir / Ahmet Ali / Kemal / Safiye / Hasibe / Ayşe
                    *Recep             >
                    *Ali                  >
                    *Hamdi             >
                    *Mevlüt             >
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÖR HASANGİL
Hasan          *Mehmet Ali      >Muammer -Ali Osman - İrfan – Hasan – ümmü – Meliya - Cennet 
                  *Ahmet            >Hasan-Gülper-Gülüzar- 
                  *Meryem          >Halil 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KÖR HELİMGİL  
Helim          *Fatma        >Ümmü / Ayşe  / Gülbiyaz / Halim / Raziye / Müslüme 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEHMET ALİGİL  
Mehmet Ali    *Ali (Hacı) 
                   *Osman      > M.Ali - Halim -Hacer- Hanife – Ümmügülsüm - Ayşe 
                   *Güllü        >Osman(Hacı)
                   *Ayşe        >Mustafa (mevlütlerin) – Mümine- Hacer- 
                   *Fatma       >Menevşe –Hüseyin
                   *Halim

 Hatice         *Bekir         >Osman- Şakir

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEHMET HOCAGİL
Ali                 *Mehmet  >İhsan   { Metin /Mehmet / Hidayet / Hafize / Müslüme /Meliya
                                   >Ali       { Osman / Eşref / Mehmet / Güllü / Müslüme / Sabriye
                                   >Veli     { Mehmet / Hüseyin / Tahsin / Asiye
                                   >Ayşe   { Ayşe/Ümmü
                                  >Feride  { Mustafa / Mehmet Ali / Mehmet
                                  >Şefika   { Hasan / Hürü / Nazife

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMİŞLER  
Memiş          *Mehmet   >Seyi Ali  { Mehmet / Hasan / Ayşe / Meryem
                                   >Memiş  { Ayşe / Müslüme / Mehmet
                                   >Cemile  { Mehmet / Ayşe / Mazaffer / Hüseyin / Osman

Şerif           *Mehmet     >İsa / Veli / Ayşe / Şerif / Ayşe / Fatma  / Cennet (Teslime) / Emine (Hacılar)

Alime          *Aşye / Mümine (Emine-Abıda-Fatma) / Ali (Hacılarda)

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEVLÜTLER
Mevlüt   *Hüseyin      >Mustafa  { Hüseyin / Zeynep / Ayşe / Melek
                               >Hacer     { Emine /Ayşe / Hasan / Ahmet
                               >Mümine  { Narmiye / Havva / Ayşe / Osman / Hüseyin
                               >Teslime  { Mehmet / Hatice / Zeynep / Makbule / Fatma / Safiye
                               >Müslüme { Abdullah / Emine / M.Ali / Hüseyin / Havva / Osman
   
           *Osman        >Zeynep

           *Ahmet         >Muslu  { Ali / Yusuf / Ramazan / Hürü
                               >Ayşe  {
                               >Havva  {
                              >Abdullah { Ellem / Güssün / Müslüme(Belkuyu) /Ayşe(Apa) 
          *Ayşe

          *Mümine      >Mehmet  { Osman – Mümine – Fatma – Müslüme – Zeynep 
                            >Teslime  { Hasan – Hüseyin – Mustafa 
                            >Döndü   { Gülşah –Omar
                            >Leyla  { İbrahim – Ayşe – Mümine – Hasan 
                            >Zeynep  { Bahap –Hasan -Ayşe
                            >Havva  {
                           >Safiye  { Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUSLULAR    
Muslu   *Yusuf        >Ümmü / Ayşe  / Gülbiyaz / Halim / Raziye / Müslüme
           *Ali             >Mehmet / Muslu / Hüseyin / Mustafa / Müslüme /Teslime / Havva/Ayşe
           *Ramazan   >Keziban
           *Hürü         >Züftü / Ali / Mustafa / Melek / Osman

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSMANLAR          
Hüseyin   *Mustafa  >Sadrettin   { Mustafa / Ali Osman / Veli  /Havva / Güleser /Ayşe
                             >Mehmet     { Emine / Dudu 
                             >Ayşe        { Mehmet /Hüseyin / Cemile / Meryem / Osman / Ramazan /Mustafa
                             >Hanife      {
                             >Nazife      { Hatice /Ayşe / Mehmet / Emin / Mustafa / Halil

             *Ali         >Ayşe  { Ali / Helim / Havva / Fatma / Durmuş 
                            >Ümmü   { Ali Osman / Mustafa / Havva / Eser / Veli / Ayşe

             *Osman 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÖKSÜZLER  
Mehmet      *Hasan   >Mehmet(Sırımlı)        { Bekir / Hasan / Sefer /Ahmet / Dudu / Ümmü / Emine
                               >Mustafa(Dokumacı) { Ali / Mehmet / Hasan / Fatma / Emine /Ahmet
                               >Dudu
                               >Fatma
 
                *Hüseyin  >Rıza     { Osman /Hüseyin /Narmiye /Havva /Ayşe 
                              >Nuri      { Ali / Halim / Havva
                              >İbrahim { Hüseyin /Menevşe 
                             >Cemile    { Osman / Şakir
                             >Mustafai { Raziye /Ayşe /Güssün /Cennet /Helizm /Derviş

               *Veli       >Şükrü   { Veli /Durdane /Fatma
                            >Ahmet  { Şükrü /Ayten / Şükran / Fatma /Gülseren
                            >Ümmü  { Helim /Mehmet / Veli /Fadime /Fatma
                            >Bekir    { Osman /Şakir
                           >Ümmü  { Mehmet / Fadime / Emine /Halim /Veli

              *Havva   >Veli  { Ayşe / Ümmü
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

PARTILLAR       
Hüseyin    *Ahmet /İllez / Mustafa / Durmuş-Keziban /Müslüme /Fatma
                             
Hürü        *Çavuş /Durmuş / Keziban / Ayşe Dudu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SARALLAR  
Veli          *Mehmet (Gök Mehmet)               >Ali       { Hasan Hüseyin / Mustafa / Raziye / Fatma
                                                               >Hasan  { Mevlüt / Adem / Memiş / Hatice / Havva
                                                               >İbrahim { Veli / Mustafa /Ahmet / Havva / Ayşe
                                                              >Meyem  { Durmuşali
                                                              >Fatma  { Murat

              *Emine         >İsa-Veli-Şerife-Fatma-Ayşe

             *Raziye          >Fatma (Belkuyu) / Ayşe(Belkuyu) / Döndü (Bayat) /Hüseyin

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÜLEYMENLER 
Mevlüt    *Süleyman >Murat  /Abdurrahman / Esme /Teslime

             *Döndü      > Emine / Müslüme / Teslime
                           

Hasan    *Süleyman   >Hasan / Nazife / Hürü

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŞIHALLAR  
Abdulkadir         *Mustafa(kestelci) >Mehmet 
                        *İbrahim(Bozböyrek)  >Ayşe / Meryem / Mümine 
                       *Fatma   >Arif / Mehmet(Karametik)-Kadir-Ümmügülsüm-Meyrem-Ayşe 
                       *Müslüme   >Seyit Ali 
                       *Ali(Yağır)   >Halil / Dudu / Bayram / Kadir / Mustafa / Ayşe /Fatma
 
Emine              *Hasan (topal) / Mehmet(Hoca) / Fatma / Meryem
Hatice(Yelb.)     *Ahmet(Hafız) / M.Ali /Müslüme /Güldane

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKAVÜTLER 
Mehmet Ali      *Mehmet     >Feride / Fatma / Nuriye / Güllü / Ayşe / Teslime 
                     *Duran       >Halim / Ali / Çavuş / Mustafa / Kemal / Durdane / Teslime
                     *Ayşe        >Soner /Ercan / Duran

İsa                 *Mehmet    >İsa /Veli /Ayşe /Fatma / Şerife  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜRKMENLER
İsa              *Mehmet      >İsa  { Hayriye /Mehmet /Aynur / Mustafa
                                    >Veli  { Ayten /Ayşe / Yaşar / Zekeriya / Beyhan/ Emine
                                    >Ayşe  { Mevlüt /Adem /Hatice /Memiş /Havva
                                    >Fatma  { Ayşe /Süleyman/ İbrahim /Şefika /Mehmet / Salih /Arif
                                    >Şerif    { Keziban / Mehmet /Ümmü /Ercan /Ayşe
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜRDÜLER
Hüseyin        *Duran             >Hüseyin / Yaşar / Ayşe /Abıda
                   *Mevlüt (Köse)  > İdris / Mehmet / Mümine / Keziban / Neşe
                   *Fadime           >Mehmet
 


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAMALIGİL 
Kerim                   *Hasan
                           *Bahap     >Mehmet /Hatice / Zeynep / Makbule /Fatma /Safiye
                           *Hüseyin  >Nuri /Durdane / Ümmü / Kerim 
                           *Ayşe      >Hüseyin / Zeynep / Ayşe / Melek
                           *Fatma     >Kerim /Ali / Mehmet /Kenan 
                           *Güssün   >Yüksel / Dursun / Ümmü / Kerim
                           
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YANTİRİGİL
Mustafa                *İbrahim(Buruk)  >Mustafa / Durali / Ayşe / Fatma / Semiha / Muttalip
                           *Mümine           >Emine / Dudu
                           *Esme               >Dudu / Bayram / Kadir / Mustafa / Ayşe
                           *Dudu               >Halil
 

Köyümüzdeki sülale isimlerini ve bu sülalere ait soyağacını toparlamaya çalıştım. Noksan ve hatalarımız olabilir. Bildiriseniz düzeltelim .Kusurumuz varsa affola. 

 M.GÖKSU

Yayınlanma: Cumartesi, 08. Ağustos 2009 (18851 okunma)
Her hakkı saklıdır © Bozkır - Işıklar Köyü

Yazdırılabilir Sayfa  Makaleyi bir Arkadaşına öner

[ Geri ]